Formularz reklamacyjny

..................., dnia ............. 20.... r.

Adresat:

Van Dahlen Group Sylwia Królikowska-Evenhuis

Wola Batorska 419

32-007 Zabierzów Bocheński

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko:

Adres:

E-mail:

Tel.:

Nr rachunku bankowego: ..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu:

Nazwa produktu:

Nr faktury:

Ogólna wartość produktu: .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):Kiedy wady zostały stwierdzone

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta