Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Van Dahlen Group Sylwia Królikowska-Evenhuis

Wola Batorska 419

32-007 Zabierzów Bocheński

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:

1) .............. – cena: ..............,

2) .............. – cena: ................

Numer zamówienia:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy: ....................................

Data .............................................................

……………………………………………….

Podpis